Viherympäristö-lehden numerossa 1/2018 esitellään biohiiltä ja Hanna Myllylän opinnäytetyötä Biohiili biopidätysalueessa ja kantavassa kasvualustassa.

Suomessa biohiilen käyttö viherrakentamisessa on vielä hyvin vähäistä ja koeluontoista. Pyrolyysillä valmis­tettavalla biohiilellä on tehokkaampi veden- ja ravinteidenpidätyskyky sekä hitaampi hajoamisprosessi kuin tavanomaisella kasvualustalla. Sillä on myös kyky varastoida itseensä haitta-aineita ja raskasmetalleja. Espoon ja Jyväskylän kaupunki kiinnostuivat pilotoimaan biohiilirakennetta hulevesien määrällisen ja laadullisen hal­linnan sekä katualueen kasvillisuuden menestymisen ja ylläpidon näkökulmista.

Lue koko artikkeli!