Hyvää tekeviä biohiiliä

MIHIN BIOHIILI SOPII?


MIKSI BIOHIILI?


Se parantaa kasvien kasvua, pidentää kasteluväliä ja vähentää lannoitusta.

Se pidättää vettä ja ravinteita, jolloin hulevesien määrää vähenee ja laatu paranee.

Se tehostaa kompostointia ja vähentää kompostoinnin ympäristövaikutuksia.

 

Carbons Finland Oy keskittyy huokoisiin biohiiliin ja niiden sovelluksiin. Uusi nimemme kuvaa juuri sitä. Tarjoamme jatkossa useita eri tarpeisiin soveltuvia hiililaatuja, siksi Carbons monikossa. Bon taasen on lyhennys latinan kielen sanasta bonus eli hyvä. Carbons tarkoittaa siis hyviä hiiliä – se on toimintamme, kehityslinjamme ja tavoitteemme. Haluamme on olla Suomen hiiilinegatiivisin yritys.