Tuotteet

Biohiililaadut vaihtelevat suuresti. Carbons Finland Oy tuottaa biiohiiltä, joka on valmistettu korkeassa lämpötilassa (vähintään 450 °C) ja jolla on suuri ominaispinta-ala (yli 200 m2 / gramma) ja suuri huokoskokojakauma. Niiden ansiosta biohiili sitoo tehokkaasti vettä, ravinteita, kaasuja ja kemikaaleja.

Viherrakenteissa, kasvualustoissa ja kompostissa biohiili edistää luonnon omien prosessien toimintaa. Viheralueiden ja -rakenteiden suunnittelussa ja hulevesien käsittelyssä biohiiliratkaisut tuottavat vihreitä ja elinvoimaisia kasvustoja. Biohiili nopeuttaa kompostointia ja parantaa kompostin ominaisuuksia kasvualustana.

Hule- ja valumavesiä voidaan imeyttää, pidättää, suodattaa ja puhdistaa biohiiltä sisältäviin kasvualustoihin ja viherrakenteisiin. Suodatinratkaisut puhdistavat matalaravinteisia vesiä. Ratkaisut perustuvat biohiilien omaisuuksiin sekä suodattimen päälle istutettuihin aktiivisiin kasveihin. Suodattimien hiilet voidaan loppusijoittaa maanparannukseen.

Myymme biohiiltä seulottuna ja seulomattomana, mikrobeilla tai ravinteilla aktivoituna tai aktivoimattomana. Toimitamme tuotteet suursäkeissä. Kuluttajapakkauksia myyvät Viherpeukalot ja hyvin varustetut puutarhamyymälät.

Biohiilen käyttöalueet:
  • kasvualustat
  • kantavat kasvualustat
  • kukkapenkit
  • kompostointi
  • hulevesien käsittely
  • suoto- ja valumavesien puhdistus