Tuotteet

Carbons Finland Oy tuottaa puusta biohiiltä, joka on tuotettu tarpeeksi korkeassa lämpötilassa (vähintään 450 °C) ja jolla on suuri huokoskokojakauma. Matalammissa lämpötiloissa tuotetuissa biohiilissä voi olla kasveille ja maaperäeliöille haitallisia yhdisteitä. Carbons jalostaa biohiileen sen toimivuutta parantavia ominaisuuksia.

Carbonsilta saat biohiiltä seulottuna ja seulomattomana, aktivoituna mikrobeilla tai ravinteilla tai aktoivoimattomana. Toimitamme tuotteet suursäkeissä. Kuluttajapakkauksia voit tilata pian aukeavasta verkkokaupastamme.

Biohiilipohjaiset suodatinratkaisut puhdistavat matalaravinteisia vesiä. Ratkaisut perustuvat biohiilien omaisuuksiin sekä aktiivisiin kasveihin. Suodattimien hiilet voidaan loppusijoittaa maanparannukseen.

Biohiili edistää kasvualustoissa ja kompostissa luonnon omien prosessien toimintaa. Biohiiltä sisältävissä kasvualustoissa hule- ja valumavesiä voidaan imeyttää, pidättää, suodattaa ja puhdistaa. Viheralueiden ja -rakenteiden suunnittelussa ja hulevesien käsittelyssä biohiiliratkaisut tuottavat vihreitä ja elinvoimaisia kasvustoja. Biohiili nopeuttaa kompostointia ja parantaa kompostin ominaisuuksia kasvualustana.

Biohiilen käyttöalueet:
  • kasvualustat
  • kantavat kasvualustat
  • kukkapenkit
  • hulevesien käsittely
  • kompostointi
  • suoto- ja valumavesien puhdistus