Biohiili

Lataa tästä lyhyemmät tai pidemmät koosteet biohiilestä ja sen käytöstä:

Lyhyempi kooste biohiilen käytöstä

Hieman pidempi kooste biohiilen käytöstä

Pidempi kooste biohiilen käytöstä maataloudessa

Biohiili tuotetaan korkeassa lämpötilassa, vähähappisessa pyrolyysissä eli kuivatislauksessa. Hiileen saadaan siten pinta-alaltaan erittäin suuri ja erittäin huokoinen rakenne. Raaka-aineena käytetään kasviperäistä biomassaa, yleensä puuainesta.

Biohiili ei ole grillihiiltä, takkahiiltä eikä kivihiiltä. Maanparannusaineeksi valmistetulle biohiilen laadulle on monia vaatimuksia kuten korkea kationinvaihtokapasiteetti, puhtaus haitta-aineista, pysyvyys ja korkea hiilipitoisuus. Laadukas biohiili on pehmeän huokoista, se ei haise eikä tahraa.

Biohiili ei ole yksi tuote, vaan ryhmä tuotteita. Yksi biohiililaatu ei käy kaikkiin tarkoituksiin, koska biohiilien ominaisuudet vaihtelevat paljon. Biohiilen ominaisuuksiin vaikuttavat erityisesti raaka-aine, tuotantoprosessin lämpötila ja jälkikäsittely. Myös biohiilen kappalekoolla on merkitystä. Isompi biohiilikoko on parempi maan ilmanvaihdon parantamiseen ja hieno biohiili sisältää paljon ominaispinta-alaa hyötymikrobien alustoiksi.

Biohiilelle on löydetty lähes 60 eri käyttötarkoitusta. Biohiiltä voidaan käyttää monin eri tavoin esimerkiksi kosmetiikassa, lämmön ja äänen eristeenä, hajun syöjänä, katemateriaalina.

Kuva: Rasa, K., Heikkinen, J., Hannula, M., Arstila, K., Kulju, S. Hyväluoma, J. 2018. How and why does willow biochar increase a clay soil water retention? Biomass and Bioenergy 119, 346-353.

Miksi biohiiltä?

 

Biohiili vaikuttaa postitiivisesti maan fysikaalisiin ja kemiallisiin ominaisuuksiin, sillä se toimii kasvualustana maaperän mikrobeille, parantaa maan rakennetta, laskee happamuutta sekä pidättää vettä ja ravinteita kasveille käyttökelpoisessa muodossa.

Biohiili ehkäisee maan tiivistymistä. Routimaton ja painumaton biohiili estää maan vettymisen ja tiivistymisen. Biohiili tuo kasvin juuristolle pitkäkestoista ilmatilaa, maaperän kuohkealla rakenteella on kasville lannoitustakin suurempi merkitys!

Biohiili palauttaa ja ylläpitää maan tuottokykyä. Biohiili on maanparannusaineena huomattavasti pysyvämpää kuin esim. turve tai komposti. Eloperäisen aineksen vähentyessä maa köyhtyy, hiilirikkaaalla aineksella voidaan palauttaa ja ylläpitää maan viljavuutta.  

Biohiili sitoo hyvin vettä. Huokoinen, kennomainen rakenne pidättää itseensä vettä jopa viisi kertaa oman massansa verran! Biohiili sitoo sadeveden ja luovuttaa sen kasvin käyttöön kuivina aikoina.

Biohiili vähentää ravinnehukkaa. Biohiili pidättää ravinteita, erityisesti typpeä, juuriston käyttöön.

Biohiili tasaa happamuutta. Korkeassa lämpötilassa valmistettu biohiilellä on pitkään kestävä lievä kalkitusvaikutus, mikä vähentää kalkituksen tarvetta.

Biohiili sitoo tehokkaasti itseensä erilaisia haitta-aineita ja kaasumaisia yhdisteitä samaan tapaan kuin aktiivihiili. Biohiilen kyky pidättää haitta-aineita, kuten raskasmetalleja ja torjunta-aineita perustuu mm. sen jopa 10-1000 kertaa muuta maan ainesta suurempaan sorptiokykyyn. Biohiili pidättää mm. typpioksiduulia (N20) ammoniakkia (NH3) ja metaania (CH4) 

Biohiili sitoo hajua. Biohiili vähentää hajuja, sitoo kosteutta ja sopii siksi kompostointiin, eläinten kuivikkeen joukkoon, huussikuivikkeeksi.

Biohiili on ympäristöteko. Biohiilellä voidaan korvata uusiutumattomia raaka-aineita kuten turvetta, kaukaa tuotuja raaka-aineita kuten kookoskuituja tai mikromuovia sisältäviä kastelukiteitä.

Biohiili säilyy pitkään maassa eikä häviä. Biohiili ei ole kertakäyttöinen vaan toimii vuodesta toiseen. Se latautuu vedellä ja siihen liuenneilla ravinteilla ja luovuttaa niitä kasvien käyttöön.

Biohiili toimii hiilinieluna ja hillitsee ilmastonmuutosta. Biohiili on keino sitoa hiiltä maaperään ja siten vähentää ilmakehässä olevan hiilidioksidin määrää. 1 tonni biohiiltä sisältää 3,7 tonnia hiilidioksidia.

Mihin biohiiltä?

 

Kasvualustan parantamiseen

Biohiili sopii kaikkiin kasvualustoihin, kaikkeen kasvatukseen, kaikille kasveille. Biohiilikasvualustassa kasvit voivat hyvin. Biohiili edistää kasvin juuriston kehittymistä ja taudinkestävyyttä. Erityisesti biohiilestä hyötyvät:

  • Huonosti vettä ja ravinteita pidättävät kasvupaikat
  • Kuivat ja paahteiset istutuskohteet
  • Tiivistyneet kasvualustat
  • Kevyttä ja helppohoitoista kasvualustaa vaativat kohteet, viherkatot, isot ruukkuistutukset ja amppelit

Hyötymikrobien siirtämiseen ja kasvualustaksi

Biohiilen kennomainen rakenne ja suuri pinta-ala tarjoavat optimaalisen kasvualustan hyötymikrobeille ja mykorritsalle. Biohiili mahdollistaa maaperän hyödyllisen mikrobitoiminnan nopean kehittymisen. Tehokas mikrobitoiminta lisää kasvin ravinteiden saantia ja satoja.

Kompostoinnin tehostamiseen

Biohiili edistää kompostointia. Komposti käy kuumempana, ravinteet sitoutuvat biohiileen, biohiili ehkäisee mm.  typen hävikkiä kompostoinnin aikana sekä vähentää kompostoinnin metaanipäästöjä. Biohiili sopii kaikkeen kompostointiin: biojäte, puutarhajäte, lanta, liete.

Hulevesien käsittelyyn, suoto- ja valumavesien puhdistukseen

Biohiilen teho perustuu mm. sen huokoiseen suureen kokonaispinta-alaan ja kykyyn sitoa ravinteita ja haitta-aineita vesistä. Biohiilen hunajakennomaisen rakenteen pintaan muodostuva mikrobifilmi puhdistaa vettä. Ekologinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu vesien puhdistamiseen.

Lue lisää biohiilestä

 

Biohiilen keskeisiä ominaisuuksia

Biohiilillä on merkitys Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamisessa. Kun biomassa pyrolysoidaan, CO2:n hiili saadaan pysyvään muotoon. Kun se sijoitetaan maahan, sen hyöty on moninkertainen, erityisesti parantamassa maaperän hiili-typpi-tasapainoa. Professori Helinä Hartikaisen luento

Mitä enemmän hiiltä voidaan välikäyttää ennen loppusijoitusta maahan, sitä suurempi jalostusaste ja hyötysuhde sille saadaan. The Biochar Journal: The 55 uses of biochar