Biohiilen käytöstä kasvualustoissa on jo paljon tietoa ja kokemusta. Biohiilen tehtävä on sitoa vettä pitkäaikaisessa alustassa, varastoida ravinteita ja lisätä alustan mikrobitoimintaa. Suurimmat hyödyt saadaan kohteissa, joissa tarvitaan erityisesti vedensidontaa. Näitä ovat kuumat ja kuivat kasvualueet sekä karkeat alustat. Muita hyötyjä ovat esim. nurmikon kulutuksen kestävyyden parantaminen sekä metallien ja erilaisten haitta-aineiden sitominen. Biohiilen lisääminen urheilu-/golf-nurmien pohjiin ohjaa juuria kasvamaan syvemmälle. 

Tukholman kaupungilla on selkeät ohjeet kantaville kasvualustoille. Anu Riikosen Helsingin kaupungille tekemä Biohiili ja sen käyttömahdollisuudet viherrakentamisessa -selvitys sisältää paljon hyvää tietoa sekä suositukset käytöstä ja biohiililaaduista. Myös InfraRYL ohjeistaa biohiilen käyttöä kasvualustoissa.

Paras määrä on 10 % hyvin vettä sitovaa biohiiltä kasvualustan tilavuuteen. Raekoko 5–10 mm on sopivin, varsinkin jos halutaan rakennetta alustaan ja biohiili–murskeseokseen. Raekoko 2–10 mm soveltuu hyvin yleiskäyttöön. Lisää tietoa löytyy viherrakentamisen tuotekorteista ja työohjeista. Päivitämme tuotekortteja aina parhaiten käytäntöjen ja uusien ohjeiden mukaisiksi. 

Vähemmälle huomiolle on jäänyt biohiili–murskeseos, josta 75 % on 2–6 mm uutta tai kierrätettyä kiviainesta (hiekoitussepeli), 12,5 % biohiiltä ja 12,5 % kompostia. Seos ei painu, se kestää kulutusta puistoissa, golf-radoilla, ottaa vastaan paljon vettä (korkea huokostilavuus) ja on helppo työstää. Paras tulos syntyy, kun biohiili on sekoitettu kompostiin 2–4 kk ennen murskeeseen sekoittamista, ja biohiili on ehtinyt latautua hyvin ravinteilla, mikrobeilla ja vedellä. Suosittelemme 5–10 mm karkeutta biohiili–murskeseokseen. Biohiili-murskeseoksen tuotekortti löytyy verkkosivuiltamme.

Sekoitus on erinomainen esim. omenapuille jäykillä savimailla: Laita biohiili–murskeseos istutuskuoppaan! Juuret hengittävät paremmin ja sienijuuret lisääntyvät nopeammin.

Tutustu tuotekortteihin ja käyttöohjeisiin!