Osana hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta toteutetaan Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma. Kokeiluohjelmalla rahoitetaan biomassojen ravinteiden kierrätystä edistävää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä yritysten investointeja.

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoittamassa kärkihankkeessa Pajupojat kehittää Luonnonvarakeskuksen kanssa biotisleen ja -hiilen käyttöä kompostoinnin tehostajana. Hankkeella varmistetaan, että ulkomaisissa tutkimuksissa saadut tulokset kompostoinnin helpottamisesta, nopeuttamisesta ja kompostin laadun parantamisesta biotisleen ja -hiilen avulla pätevät myös Suomessa. Biotislettä ja -hiiltä käyttämällä saadaan laadukasta kompostia, jonka ravinteita kasvit hyödyntävät tehokkaasti. Samalla hajuhaitat ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät.

Pajupoikien kärkihanke toteutetaan tammikuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana. Hankkeen tulosten perusteella voidaan antaa suosituksia biotisleen ja -hiilen käytöstä kompostoinnissa.

Lisätietoja Ravinteiden kierräyksen kokeiluohjelmasta on ELY-keskuksen verkkosivuilla.