Sirppujoen valuma-alueella Uudessakaupungissa etsitään keinoja jokiveden laadun parantamiseksi ja tulvahaittoihin sopeutumiseksi. Sirppujoen alajuoksulla testataan Carbons Finlandin patentoimaa, Suomessa uutta biosuodatusmenetelmää ojavesien puhdistukseen ja ravinteiden kierrätykseen.

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen -hankkeessa perustetaan Sirppujoen alajuoksulla sijaitsevalle peltolohkolle koekenttä, jossa tehdään säätösalaojitus ja rakennetaan uudenlainen biosuodattamo. Biosuodattamon avulla testataan, kuinka paljon ojavesien sisältämästä kiintoaineesta, ravinteista ja raskasmetalleista voidaan pidättää biohiilen ja puuhakkeen seoksella.

Sirppujoen hanke etsii ratkaisuja useisiin maatalouden vesiensuojeluhaasteisiin yhdessä viljelijöiden kanssa. Happamien sulfaattimaiden vesien käsittelyyn on pitkään kaivattu ratkaisuja. Tulevaisuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ajatellen tulva- ja vesiensuojelun tarpeiden yhteensovittaminen taas on erittäin ajankohtainen aihe. Lisäksi biohiilen kokeileminen vesien puhdistamisessa on tärkeä pilotti suomalaisten biohiiltä tuottavien yritysten kannalta, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Lähde: Sirppujoen vedenlaatua ja tulvasuojelua parannetaan