Pajupoikien patentoima biohiilisuodatin on päässyt mukaan John Nurmisen Säätiön Nutribute-joukkorahoitusalustaan. Alusta otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön osoitteessa nutribute.net. Alustalla Itämeri-toimijat voivat esitellä ravinnepäästöjä mitattavasti vähentäviä toimenpiteitään, ja sen kautta kansalaiset ja erilaiset organisaatiot voivat tukea valitsemiaan keinoja. Alusta on luotu NutriTrade-hankkeessa, jossa myös testataan uusia toimintatapoja ravinnekuormituksen leikkaamiseksi.

Nutribute-alustan kautta voi koota esimerkiksi vedenpuhdistushankkeen omarahoitusosuuden. Lisätietoja biohiilipuhdistamosta on verkkosivuilla. Tarvittaessa Pajupojat voi auttaa hankkeen suunnittelussa biohiilisuodattimen osalta.