Luomuviljelijä tietää, että hyvän sadon perusedellytys on hyväkuntoinen maa. Maan kunto on suhteessa maaperässä oleviin mikrobeihin ja hiilipitoisuuteen. Luomuun siirryttäessä pellon elpyminen voi kestää tiettävästi jopa 10–20 vuotta.

Mikrobit (bakteerit, sienet, sienijuuret) tarvitsevat oikean hiili-typpisuhteen kasvaakseen ja lisääntyäkseen. Typpeä maahan saadaan typensitojakasvien avulla, mutta hiilivarannon kehittyminen viljelyn kautta kestää pitkään.

Biohiili tuo maahan mikrobien kasvulle otolliset olosuhteet. Huokoisen biohiilen, jossa huokospinta-alaa vähintään on 200 m2 / g, hiilipitoisuus on 85–92 %. Tämä tarkoittaa, että yhdessä kuutiometrissä on yli 6 000 ha mikrobien kasvulle sopivaa biohiilen soluseinää.

On ilmeistä, että 2 m3 / ha biohiililisäys tuo 12 000 ha lisää kasvupintaa mikrobeille lisäten mikrobiaktiivisuutta ja sienijuurten kasvua. Maan rakenteeseen tai vesitalouteen tällä ei ole merkitystä, koska 2 m3 huokoista biohiiltä pystyy sitomaan saman määrän vettä.

Kompostointi tehostuu

Biohiilen lisäys voidaan helposti toteuttaa usealla tavalla. Yksinkertaisinta on levittää biohiiltä kuivikkeiden alle. Biohiili eläinsuojissa vähentää ammoniakin määrää ja hajuhaittoja. Lisäksi biohiili nopeuttaa kompostoitumista ja parantaa kompostin laatua. Biohiilen vaikutus perustuu biohiilen kykyyn sitoa ravinteita kaasuista ja nesteistä sekä toimimiseen mikrobien kasvualustana.

Carbons Finland Oy:llä ja Luonnonvarakeskus Lukella on parhaillaan meneillään yhteishanke Kompostoinnin tehostaminen biohiilen ja -tisleen avulla. Kansainvälistenkin tutkimusten mukaan biohiili paitsi nopeuttaa kompostoitumista ja parantaa kompostin laatua, se vahvistaa mikrobikantaa sekä ravinnearvoja. Carbons Plus Fine- ja Ultra Fine -laatuja voidaan käyttää lietteen seassa.

Biohiili voidaan sekoittaa levitettäviin Soilfood Oy:n ravinnekuituihin tai ravinnejakeisiin. Lähivuosina markkinoille tullee myös biohiiliaktivoituja rakeistettuja kierrätysravinteita.

Carbons Plus Luomu on Eviran hyväksymä maanparannusaine. Myymme sitä ammattikäyttöön suursäkeissä. Pakkauskoot ovat 1,1 m3 (seulottu) ja 1,5 m3 (seulomaton).

Video mikrobien merkityksestä

Selostus mikrobien vaikutuksesta arvinteiden satavuuteen maasta

Markku Suutari