Viimeisen kahden vuoden aikana biohiililisättyjä biosuodattimia on tutkittu kymmenissä tutkimus- ja pilottihankkeissa. Saadut tulokset ja kokemukset ovat hyvin lupaavia. Osaaminen ja ymmärrys on lisääntynyt paljon varsinkin rakenteista ja soveltuvista biohiililaaduista. Seuraamme näiden hankkeiden tuloksia. 

Puhdistettavia vesiä on paljon. Biosuodatus perustuu aina biologiaan (mikrobitoimintaan), fysiikkaan (materiaalien huokos- ja raekoot) ja kemiaan (ravinnesidonta). Kantavat kasvualustat ovat myös biosuodattimia, joissa kasvi (puu, pensas) on aktiivinen ravinteiden hyödyntäjä yhteistyössä maassa olevien mikrobien ja sienijuurten kanssa. Monissa tapauksissa useammista bioyksiköistä rakentuvat hybridisuodattimet ovat paras malli maatalouteen, kaivoksiin ja erilaisiin hulevesikohteisiin. 

Yksinkertaisin biosuodatus- ja vesienkäsittelyratkaisu on biopatja. Maahan kaivettavaan 60 cm syvään kuoppaan sekoitetaan 30 % Carbons Filter 5–10 mm -biohiiltä ja loput 8–32 mm sepeliä. Pinnalle asennetaan viira, varsinkin leikkureiden pesupaikoilla leikkuujätteen keräämiseksi. Suodatin on pitkäikäinen ja lähes huoltovapaa. 

Samalla perusajatuksella harmaiden vesien imeytys- ja suodatuskenttien puhdistustehoa voidaan tehostaa lisäämällä 20 % biohiiltä suodatushiekan tai -sepelin tilavuuteen. Tämä on tärkeää varsinkin ahtaissa ja kalliopohjaisissa paikoissa. 1–2 mm suodatinhiekan joukkoon suosittelemme 2–4 mm biohiiltä, karkeampiin kivijakeisiin Carbons Filter 5–10 mm -biohiiltä.

Käytännön kokemukset ovat osoittaneet biohiilen tehostavan biosuodattimien toimintaa. Käytettävä biohiililaatu PITÄÄ OLLA SEULOTTUA, koska 0-aines tukkii rakenteen helposti tai muodostaa pohjalle patjan, jolloin suodatin ei toimi suunnitellusti.

Tutustu tuotekortteihin ja käyttöohjeisiin!