Carbons-biohiili puhdistaa ja viivyttää hulevedet

Carbons-biohiilituotteet soveltuvat hyvin luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toteutukseen, sillä ne

  • muodostavat sepelin kanssa sekoitettuna routimattoman, tiivistymättömän ja helppohoitoisen hulevesien imeytys-, suodatus- ja puhdistusrakenteen, joka toimii samalla kasvualustana – vähentää poisjohdettavien hulevesien määrää pidättämällä ja varastoimalla huokoiseen rakenteeseensa vettä
  • puhdistavat hulevesiä sitomalla vesiin liuenneita ravinteita ja haitta-aineita – edistää maaperän pieneliöstön toimintaa tarjoamalla niille hyvän leviämisalustan
  • mahdollistavat monimuotoisen kasvillisuuden käytön luovuttamalla sitomansa ravinteet ja veden kasvillisuuden käyttöön hallitusti.

Biopuhdistamo puhdistaa laajempien valuma-alueiden vedet. Ratkaisu soveltuu valumavesien ja harmaiden vesien puhdistamiseen. Tutustu Carbonsin patentoimaan menetelmään.

Lue lisää:
Biohiilisuodatin hulevesien käsittelyssä, Tomi Kirjokivi, LAMK, 2018

Myynti

Toimitamme Carbons-tuotteet ammattikäyttöön suursäkeissä. Ota yhteyttä lomakkeella tai sähköpostilla tarjoukset@carbons.fi.