Carbons-biohiili uudistaa kasvualustat

Carbons-biohiilituotteet soveltuvat viherrakentamisen kasvualustojen rakentamiseen ja kunnostukseen, sillä ne

  • estävät ravinteiden huuhtotumisen kasvualustasta sitomalla ravinteita
  • tasapainottavat kasvualustan vesitaloutta ja pidentää kasteluväliä sitomalla vettä huokoiseen rakenteeseensa ja luovuttamalla sitä tasaisesti kasvillisuuden tarpeisiin
  • aktivoivat maan pieneliöstön toimintaa parantamalla niiden elinolosuhteita ja näin parantaa maan rakennetta ja edistää ravinteiden vapautumista kasveille käyttökelpoiseen muotoon
  • edistävät juurten kasvua ja kasvillisuuden elinvoimaa lisäämällä kasvualustan ilmavuutta sekä veden ja ravinteiden pidätyskykyä
  • vähentävät maan happamuutta emäksisyyden ansiosta (pH noin 10).

Biohiilen maaperän hedelmällisyyttä parantava vaikutus perustuu sen:

  • kykyyn pidättää vettä
  • kykyyn pidättää ravinteita (mm. hyvä kationinvaihtokapasiteetti)
  • kykyyn säädellä happamuutta
  • maaperän pieneliöstön toimintaa edistävään vaikutukseen.

Lue lisää:
Biohiili biopidätysalueessa ja kantavassa kasvualustassa, Hanna Myllylä, HAMK 2017

Kaupunkiympäristössä kasvuongelmat johtuvat usein maaperän tiiveydestä ja pienestä ilmatilasta, mistä seuraavat huono juuristohengitys, veden, hapen ja ravinteiden heikko pidätys ja puute, heikko mikrobitoiminta ja juuristotaudit. Biohiili lisää kasvualustan huokoisuutta, parantaa veden ja ravinteiden saantia sekä hiilidioksidin poistumista maaperästä. Biohiiltä voidaan käyttää vanhojen puiden elvyttämiseen tekemällä maahan ilmastusreikiä ja täyttämällä ne biohiilellä, sepelillä ja ravinteilla. Vanhoja puita ja pensaita voidaan elvyttää korvaamalla vanha kasvualusta biohiili + sepeli -seoksella. Pensaita voi elvyttää sekoittamalla biohiiltä pensaan ympärille tehtyyn kaivantoon.

Myynti

Toimitamme Carbons-tuotteet ammattikäyttöön suursäkeissä. Ota yhteyttä lomakkeella tai sähköpostilla tarjoukset@carbons.fi. Kuluttajapakkauksia myyvät Viherpeukalot ja hyvin varustetut puutarhamyymälät kautta maan.