Biohiili hulevesien käsittelyyn

Hulevesien määrää vähenee ja laatu paranee

Ratkaisut on helppo rakentaa

Ratkaisut ovat kestäviä ja lähes huoltovapaita

Biohiiltä sisältävät kasvualustat ja biohiilisuodattimet vähentävät hulevesien määrää ja parantavat niiden laatua. Menetelmät perustuvat maaperämikrobien toiminnan tehostamiseen. Biohiilipohjaiset ratkaisut on helppo rakentaa, ne ovat pitkäikäisiä ja lähes huoltovapaita. Lisäksi ne ovat ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä, sillä ne sitovat ilmakehän hiiltä maaperään, eikä biohiilen tuotantoprosessiin tarvita ulkopuolista energiaa.

Biohiilikasvualusta hajautettuun ja paikalliseen käsittelyyn

Biohiiltä sisältävät kasvualustat soveltuvat hulevesien hajautettuun ja paikalliseen käsittelyyn. Kasvualustoissa yhdistyvät tehokas hulevesien käsittely ja istutusten nopea kasvu.

Kasvualusta rakennetaan sekoittamalla biohiiltä sepeliin. Suuren huokostilan ansiosta biohiili pidättää ja varastoi vettä, siihen liuenneita ravinteita ja epäpuhtauksia jopa viisi kertaa oman massansa verran. Kasvillisuus tyhjentää biohiilen ottamalla siihen varastoituneen veden ja ravinteet.

Rakenne ei painu, tiivisty tai kuoretu, ja se kestää talvea routiintumatta. Biohiili tasapainottaa kasvualustan vesi- ja ravinnetaloutta ja edistää mikrobien kuten mykorritsojen toimintaa.

Esimerkki: Yhden puun kasvualustassa (25 m3) vesivarastoa on varovaisesti arvioiden 4–4,5 m3. Tämä kykenee pidättämään 20 ml sateen 0,2 ha:n alalta ja 50 ml:n sateen 100 m2:n alalta. Yhden puun kasvualustan biohiili + sepeli -kustannus on noin 1300–1400 € + alv.

Biohiilisuodatin laajoille valuma-alueille

Biohiilisuodin soveltuu laajojen alueiden valuma- ja suotovesien käsittelyyn. Biohiilisuotimien etuja kosteikkoon verrattuna ovat pienempi tilantarve, tehokkaampi veden puhdistus ja edulliset rakennuskustannukset. Biohiilisuodatin voidaan liittää myös kosteikkoon, salaojarakenteeseen, ojaan tai selkeytysaltaaseen täydentämään ja tehostamaan niitä.

Biosuotimen toiminta-aika on pitkä, vähintään 10–15 vuotta, ja se on käytännössä huoltovapaa. Perusideana on, että reaktoreiden runsashiilinen ja vähähappinen ympäristö ylläpitää denitrifikaatiobakteerien toimintaa. Prosessi on luonnonmukainen, ympäristön kannalta kestävä, eikä se kuluta energiaa.

Myynti

Carbons myy biohiiltä suursäkeissä. Lähetä tarjouspyyntösi lomakkeella tai osoitteeseen tarjoukset@carbons.fi.

Lue lisää

Biohiili hulevesien käsittelyssä
Water Retention and Nutrient Removal from Stormwater Runoff