Carbons Finland Oy rekisteriseloste

 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

1 Rekisterinpitäjä

Carbons Finland Oy, Kalevankatu 6 A 14, 45100 Kouvola

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Markku Suutari, 0500 551 954, markku.suutari@carbons.fi

 

3 Rekisterin nimi

Carbons Finland Oy:n markkinointiosoitteet

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä on yrityksittäin/yhteisöittäin nimi- ja sähköpostitietoja, ja näihin liittyen työpaikan osoitetietoja henkilöistä niillä toimialoilla, joiden liiketoiminnassa biohiilestä voi olla hyötyä. Henkilöille lähetetään sähköpostitse uutiskirjeitä, markkinointiesitteitä ja tuote-esitteitä.

 

5 Rekisterin tietosisältö

Toimialoittain ryhmiteltynä nimi ja sähköpostiosoite, lisäksi ei-kattavasti toiminimike ja työpaikan postiosoite.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Internetsivut, toimialan julkaisut ja julkistamat osoitetiedot, tapaamisissa annetut käyntikortit.

 

7 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä oleva henkilö voi milloin tahansa

  • tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot.
  • pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  • vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  • kieltää tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin.
  • pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
  • peruuttaa suostumuksen, jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.
  • vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
  • tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelun, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteydenotto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle. Vastaamme kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin yhteydenottoihin.

 

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan ulkopuolisille yhteistyökumppaneille, mikäli se on tarpeen markkinoinnin toteuttamiseksi, ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

 

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja säilytetään yhdysvaltalaisessa Google-palvelussa (lisätietoja tietoruvasta https://cloud.google.com/security/) ja verkkosivustojen käyttäjäseurannassa käytetään yhdysvaltalaista Google Analytics -ohjelmistoa (lisätietoja tietoturvasta https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=fi). Sivustojen käyttöä koskevat tiedot välitetään Googlen palvelimille. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Verkkosivustojen käyttäjä voi estää evästeiden käytön selaimensa asetuksista.

Uutiskirjeviestinnässä käytetään yhdysvaltalaista ActiveCampaign-sähköpostipalvelua. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Lisätietoja palvelun tietoturvasta https://www.activecampaign.com/security

 

10 Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Uutiskirjeen vastaanottaja pääsee poistamaan itse tietonsa uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käsittelevät Carbons Finland Oy:n työntekijät sekä markkinointia toteuttavat yritykset. Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina salasanasuojatussa pilvipalvelussa.