Biohiili on yleisnimitys biomateriaalista kuumentamalla saadulle hiilelle. Biohiiltä voivat siis olla saunan kiukaan palamattomat hiilet, grillihiilet, oljesta, puusta tms. matalassa tai hyvin korkeassa lämmössä syntyneet hiilet. Kaikki ovat siis kasviperäisestä biomassasta kuumentamalla – ei polttamalla – tuotettua hiilituotetta. Eri tuotantomenetelmillä, eri raaka-aineista ja eri lämpötiloilla lopputuote saa erilaisia fysikaalisia, kemiallisia ja sähköisiä ominaisuuksia. Ei ole siis ihan sama, mitä ja millaista tuotetta missäkin käytetään.

Hyvän ja huonon biohiilen erottaa helposti. Huono hiili haisee, koska siinä on korkeat karsinogeenisten PAH-yhdisteiden pitoisuudet. Hiilen pinta on rasvaisen tuntuinen, ja isot palat ovat “raakoja” eli pala ei ole hiiltynyt kauttaaltaan. Grillihiili on tarkoitettu poltettavaksi. Sen tuotantolämpötilaa rajoitetaan, jotta hiileen jää grillissä palavia aineita.

Ammattipuolella biohiileksi käsitetään kontrolloiduissa olosuhteissa (lämpötila, käsittelyaika, raaka-aine) tuotettu, huokoinen (huokospinta-ala yli 100 m2 / g) ja korkean hiilipitoisuuden omaava tuote. Biohiiltä voidaan tuottaa pienimuotoisesti “Kon-Tiki”-kartiohiillettimillä, mutta niillä ei pysty kontrolloimaan prosssia ja siten tuoteen laatua.

Tärkeimmät ominaisuudet

Biohiilen kolme tärkeintä ominaisuutta ovat veden ja ravinteiden sidonta sekä mikrobien kasvualustana toimiminen. Vedensidontaominaisuus on tärkeä erityisesti kasvualustoissa: 1 litra biohiiltä pystyy sitomaan ja luovuttamaan 0,1–0,9 litraa vettä. Sitomis- ja luovuttamiskykyyn vaikuttavat kaikki edellä mainitut asiat: raaka-aine, tuotantolämpötila ja hiilen koko. Biohiilen hunajakennorakenteen näkee selvästi mikroskooppikuvista. Rakenne tulee lämmityksessä hiileksi muuttuneen biomassan solurakenteesta. Yli 420 °C lämmössä erityisesti puun huokoset avautuvat, ja soluista tulee onttoja isoja ja pieniä reikiä. Mitä enemmän reikiä sitä suurempi huokospinta-ala. Huokospinta-ala taas vaikuttaa biohiilen käyttöön.

Myös hiilen palakoolla on erittäin suuri merkitys. Vaikka hiilen pinta-ala olisi 500 m2 / g, iso 30 mm pala toimii aivan eri tavalla kuin samankokoinen pala hienonnettuna 1 mm rakeeksi. Miljoonan 1 mm rakeen reaktiivinen pinta-ala on paljon suurempi kuin yhden ison palan. Esimerkiksi kompostoinnissa ja lietteen käsittelyssä tällä on iso merkitys. Suodatinkäytössä taas tarvitaan tietty kokoluokka, jossa ei ole ns. 0-ainesta mukana. 0-aines nimittäin saattaa tukkia suodattimen ja vähentää veden kulkua suodattimen läpi.

Valitse biohiili huolella

Käyttötarkoitus siis määrittää biohiileltä vaadittavat ominaisuudet. Kartiohiillettimellä risuista tuotettu biohiili sopii kotikäyttöön, koska siinä kasvien sitomaa hiiltä sidotaan pysyvämpään muotoon ja palautetaan maahan. Sama on grillihiilen kanssa. Sen lisääminen maahan on hiilen lisäämistä, mutta grillihiilen veden ja ravinteiden sidontaominaisuudet sekä hajoamisnopeus ovat erilaiset kuin laadukkaan huokoisen biohiilen.

Me Carbonsin biohiiliasiantuntijat osaamme kertoa, millainen biohiili eri käyttötarkoituksiin sopii. Biohiilivalikoimaamme voit tutustua verkkosivuillamme. Voit myös jättää yhteystietosi tai ottaa yhteyttä. Neuvomme mielellämme, millainen biohiili sopii parhaiten sinun käyttötarkoitukseesi.

Markku Suutari