Sitra julkaisi tänään uuden Kiertotalouden kiinnostavimmat -listansa. Listalle nousi myös biohiiltä tuottava Carbons Finland Oy. Biohiiltä pidetään yhtenä lupaavimmista ratkaisuista ympäristöongelmiin. Biohiili lisää maaperän hiilensidontaa ja parantaa ravinteiden kiertoa.

Carbons Finland tuottaa ihmeaineeksikin kutsuttua biohiiltä, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi hulevesien ja valumavesien käsittelyssä, viherrakentamisen kasvualustojen rakentamisessa ja elvyttämisessä, lannan ja muiden eloperäisten aineiden kompostoinnissa sekä luomuviljelyssä. Biohiili sitoo vettä, ravinteita ja haitta-aineita. Lisäksi se parantaa maaperän laatua, laskee happamuutta ja sitoo itseensä vettä ja ravinteita kasveille käyttökelpoisessa muodossa. Maaperässä biohiili toimii hiilinieluna: 1 tonni biohiiltä sisältää 3,7 tonnia hiilidioksidia. Maaperään päädyttyään biohiili varastoituu sinne sadoiksi vuosiksi.

Biohiili on tervetullut ratkaisu tilanteeseen, jossa peltojen maaperä on menettänyt runsaasti eloperäistä ainesta jatkuvan maanviljelyn seurauksena, ja maaperän kyky sitoa vettä ja ravinteita on heikentynyt. Viljelyyn käytettävien lannoitevalmisteiden aiheuttamia ravinnevalumia vesistöihin on rajoitettava. Myös kaupunkien hulevesistä valuu vesistöihin epäpuhtauksia, kun putki- ja puhdistuskapasiteetti ei riitä lyhyinä ajanjaksoina tulevien suurten vesimäärien käsittelyyn.

– Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle pääsy on meille merkittävää. Olemme tyytyväisiä, että työmme on huomattu, ja yritystämme pidetään kiertotalouden edelläkävijänä. Biohiilen käyttö on konkreettinen keino taistella ilmastonmuutosta vastaan, toimitusjohtaja Markku Suutari kertoo.

Lue lisää Kiertotalouden kiinnostavimmat -listasta