Biohiiliä on erilaisia. Biohiilien laatuun ja käyttöominaisuuksiin vaikuttavat erityisesti raaka-aine ja tuotantolämpötila. Ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa jälkikäsittelyillä, aktivoinneilla ja tietyillä lisäaineilla.

Laatua arvoitaessa tärkeimmät tekijät ovat hiilipitoisuus, huokoisuus, PAH16 määrät ja raekoko. EBC-kriteeristö (European Biochar Certificate) määrittää laatuluokat erityisesti PAH16 pitoisuuden mukaan. Lataa tästä EBC-yhteenveto.

Lataa tästä Carbons biohiilien laatukriteeristön tuotekortti.